TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM, TỰ TRỌNG, TỰ TIN, TỰ LẬP.
Thứ hai, 10/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 568

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87