TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM, TỰ TRỌNG, TỰ TIN, TỰ LẬP.
Thứ bảy, 2/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 737

Nhân Sự Tổ

STT Họ Và Tên Chức Vụ
1 Nguyễn Thị Thùy Vân  
2 Nguyễn Như Vũ  
3 Phùng Minh Tâm  
4 Nguyễn Tuấn Huy  
5 Nguyễn Thị Bích Tuyền Tổ Phó
6 Trần Đình Lộc Tổ Trưởng
7 Nguyễn Thị Thu Phương  
8 Trần Thị Diễm Quyên  
9 Lê Văn Quyết  
10 Nguyễn Thị Phương  
11 Nguyễn Ngọc Bảo Phượng   
12  Thạch Phước  

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87