TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM, TỰ TRỌNG, TỰ TIN, TỰ LẬP.
Thứ bảy, 2/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 357

Nhân Sự Tổ

STT Họ Và Tên Chức Vụ
1 Lê Văn An  Tổ Trưởng
2 Đào Thị Thu Mai  Tổ Phó
3 Đinh Thị Diễm Trinh  
4 Trần Thị Nguyên Thảo  
5 Nguyễn Ngọc Yến Anh  
6 Nguyễn Trọng Quý  
 7 Phạm Thị Kim Xuyến   
 8 Nguyễn Thị Minh Trâm   

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87