TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM, TỰ TRỌNG, TỰ TIN, TỰ LẬP.
Thứ bảy, 2/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 338

Nhân Sự Tổ

STT Họ Và Tên Chức Vụ
1 Nguyễn Công Tâm  Tổ Trưởng
2 Đặng Ngọc Hà My  Tổ Phó
3 Hoàng Thị Hải  
4 Trần Thị Thủy Tiên  
5 Nguyễn Chí Thanh  

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87