TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM, TỰ TRỌNG, TỰ TIN, TỰ LẬP.
Thứ năm, 28/4/2022, 8:19
Lượt đọc: 27

NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý TRONG KỲ THI 2022

1.Các bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 01 bài thi tổ hợp. thể chọn bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa , GDCD (đối với THPT). Đối với hệ GDTX gồm 2 bài thi Toán, Ngữ văn 01 bài thi tổ hợp. thể chọn bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa .
2.Đối tượng dự thi: Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi; Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;
 
Thí sinh chỉ được tham dự 01 bài thi tổ hợp;
Chọn môn thi thành phần của 01 bài thi tổ hợp chỉ áp dụng cho thí sinh tự do;
Không cho phép đăng cùng lúc 2 tổ hợp chỉ được chọn 1 trong 2
Đối với các thí sinh tự do cũng chỉ được đăng bài thi thành phần trong cùng một tổ hợp.
Thời gian ĐKDT chính thức: 4/5/2022 đến 13/5/2022 (9 ngày)
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88