TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM, TỰ TRỌNG, TỰ TIN, TỰ LẬP.
Cập nhật : 15:23 Thứ hai, 1/2/2021
Lượt đọc: 20

Về việc cho học sinh, sinh viên, học viên thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Số/Ký hiệu: 344/UBND-VX
Ngày ban hành: 1/2/2021
Ngày có hiệu lực: 1/2/2021
Người ký: Ô. Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: datahcmedu-vanphong-20212324ubsigned12202113242_12202115.pdf
Nội dung:

87