TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM, TỰ TRỌNG, TỰ TIN, TỰ LẬP.

Nhắc việc từ Sở GDĐT T.P Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88